گواهینامه ها

شرکت آوات همچنین موفق به اخذ چهار گواهینامه معتبر ایزو (استاندارد) از شرکت SWISS CERT به شرح زیر شده است:

  • گواهینامه    ISO 9001: 2008      استاندارد مدیریت کیفیت
  • گواهینامه    ISO 10002: 2004    پایش شکایت و سیستم رضایتمندی مشتری
  • گواهینامه    ISO 10006: 2003    مدیریت کیفیت در اجرای پروژه ها
  • گواهینامه    ISO 10668: 2010    مدیریت و ارزش گذاری برند