مرکز خدمات و گارانتی اهواز

 

آدرس: اهواز-چهارراه نادری-خ سراج-بازار موبایل امیر-ط اول-موبایل پارک

 تلفن: 06132223194 و 06132223150

ساعت کاري :  شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 تا 17